CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Free is the Radio Spectrum?

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; A Weber ; B Preissl
Info (1463-6697). Vol. 8 (2006), 2, p. 3-5.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2011-03-09.
CPL Pubid: 26190

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur