CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Wireless Technologies - Trends, Drivers and European Policy Implications

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; P Ballon ; C Blackman ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; S Forge ; U Wehn de Montalvo
EuroCPR 2006 Conference, Seville, 26-28 March (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2009-04-15.
CPL Pubid: 26187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur