CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deactivation of diesel oxidation catalysts: Vehicle- and synthetic ageing correlations

Jonas Andersson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Matilda Antonsson ; Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis B: Environmental (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi

Chalmers infrastruktur