CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden's Telecom Liberalization and Local Loop Unbundling: Moving from Consensus to Enforcement

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Per Björstedt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Paper presented at the 16th European Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS), Porto, 4-6 September (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur