CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Futures Beyond 3G: Editorial

Erik Bohlin (Institutionen för teknik och samhälle) ; J-C Burgelman
info, Vol. 6, No. 6, pp. 345-347 (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur