CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investment, Innovation and Telecommunications Regulation: What is the Role of the NRA

Erik Bohlin (Institutionen för teknik och samhälle) ; P Garrone ; E Andersson
Paper presented at the Seminar on Competition Telecommunications, organized by Post- och Telestyrelsen, 28 September (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur