CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum Nanoparticles Prepared in Water-in-Oil Microemulsions -Particle Formation, Support Interaction and Catalytic Activity

Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: platinum, nanoparticle formation, w/o microemulsion, hydrocarbons, alumina, silica, aluminium silicate, catalyst preparation, catalytic activity, lean NO reductionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 26170