CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seamless Mobility: Special Issue

B Thorngren ; P Andersson ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; M Boman
(2004)
[Bok, med redaktör]

info, Vol. 6, No. 3, pp. 169-215Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur