CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global Economy and Digital Society

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; S Levin ; N Sung ; C-H Yoon
(2004)
[Bok, med redaktör]

North Holland/ElsevierDenna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur