CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth in Mobile Communications

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; S.L Levin ; N Sung ; C.-H Yoon
(2004)
[Bok, med redaktör]

Special Issue, Telecommunications Policy, Vol. 28, No. 2, March, pp. 101-226Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur