CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ICT Market Dynamics and Development Models in Asia

E Baranes ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; G Wang
(2003)
[Bok, med redaktör]

Special Issue, Communications & Strategies, No. 52, 4th Quarter, pp. 3-293Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26158

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur