CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecommunications Policy Research in Information Society Discourse

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
World Telecommunications Markets, Vol III of the International Handbook on Telecommunication Economics, edited by Gary Madden, Edward Alger Publication (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur