CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Dynamic Sustainable e-Europe

J Arlandis ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; J Leyten ; R Mansell
(2001)
[Bok, med redaktör]

ENCIP Policy Position PaperDenna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur