CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction: Networks Information Goods and Market Efficiency

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; J Arlandis
Communications and Strategies, Special Issue, No. 44, Fourth Quarter, pp. 7-12 (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur