CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weighted Analysis of Paired Microarray Experiments

Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Anders Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Olle Nerman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology Vol. 4 (2005), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 26148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Weighted Analysis of Microarray Experiments