CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation in Telecommunications: Editorial

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; E Brousseau ; S Hultén
Special Issue, "Economics, Innovation and New Technology", Vol. 10, No. 2-3, pp. 73-88 (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur