CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Information Societies

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(2001)
[Bok, med redaktör]

Special Issue, Foresight, Vol. 3, No. 2, pp. 87-146Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur