CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence in Communications and Beyond: An Introduction

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Convergence in Communications and Beyond, Elsevier Science Publishers, pp. 3-23 (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur