CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence in Communications and Beyond

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; K Brodin ; A Lundgren ; B Thorngren
(2000)
[Bok, med redaktör]

Elsevier Science PublishersDenna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur