CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designs of Claw-Pole Motors for Industrial Applications

Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Essam Hamdi (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Power Electronics Machines and Drives (PEMD) Conference, Dublin, 4-6 April 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur