CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction, Operation and Internal Design of a Claw-Pole Servo Motor

Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Essam Hamdi (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Electromotion Journal, April-May 2006 Vol. 13 (2006), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 26135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur