CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting rational points on hypersurfaces of low dimension

Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annales scientifiques de l´Ecole Normale Supérieire (0012-9593). Vol. 38 (2005), p. 93-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur