CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting rational points on algebraic varieties

Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Tim Browning ; Roger Heath-Brown
Duke Journal of Mathematics Vol. 132 (2006), p. 545-578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur