CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of large data sets using Proper Orthogonal Decomposition (Invited)

Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
25th AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, San Francisco, California, June 5-8, 2006. Paper no 2006-3299 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur