CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The far downstream evolution of the high Reynolds number axisymmetric wake behind a disk. Part 2. Slice proper orthogonal decomposition

Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
journal of Fluid Mechanics Vol. 555 (2006), p. 387-408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur