CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prospects for a Sustainable Information Society in Asia

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
: External organization, 1999.
[Rapport]

ENCIP Working Paper SeriesDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur