CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Political Economy of Telecom Regulation

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; S Levin ; A.N Leite
Telecommunications Policy, Special Issue on Political Economy of Telecom Regulation, Vol. 23, No. 9, pp. 603-606 (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur