CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Political Economy of Telecom Regulation

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; S Levin ; A.N Leite
(1999)
[Bok, med redaktör]

Telecommunications Policy, Special Issue, Vol. 23, No. 9, pp. 603-674Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur