CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Survey and Introduction to Economics of Biotechnology

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Luigi Orsenigo
Printed in McKelvey and Orsenigo, Economics of Biotechnology: A Two Volume Reference collection, Edward Elgar Publishers (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur