CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative scanning experiences from an idea generation project at Volvo Cars

Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Fredrik Dahlsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Mats Williander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Technovation Vol. 26 (2006), 7, p. 775-783.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2010-09-28.
CPL Pubid: 26115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur