CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorptive Capacity and Interpretation System´s Impact when ´Going Green´: an Empirical Study of Ford, Volvo Cars and Toyota

Mats Williander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Business Strategy and the Environment Vol. 16 (2007), 7, p. 202-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2010-01-03.
CPL Pubid: 26114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur