CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fading Eco-benign networks: The causes found at Volvo Car Corporation and Ford Motor Company

Mats Williander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
European Journal of Innovation Management Vol. 9 (2006), 1, p. 92-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2010-01-03.
CPL Pubid: 26113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur