CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation and creativity in bureaucratic organizations: Evidence from the pharmaceutical and the automotive industry

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
presented at the OLKC Conference, Warwick Univeristy, UK, March 20-22, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur