CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergson, the virtual and “the virtual organization”,

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Paper presented at the Academy of Management Meeting, Atlanta, August 11-16, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur