CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leadership as de-paradoxification: Leading new drug development work at three pharmaceutical companies

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Mats Sundgren
Leadership Vol. 2 (2006), 1, p. 31-52..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur