CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The struggle over meaning: Rethinking the car in the automotive industry:

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Kamilla Kohn (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Journal of Change Management Vol. 6 (2006), 1, p. 21-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 26108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur