CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peer learning in construction work: Virtuality and time in workplace learning

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
The Journal of Workplace Learning Vol. 18 (2006), 1/2, p. 93-105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur