CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The bureaucratization of the project manager function: The case of construction industry,

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
International Journal Project Management Vol. 24 (2006), p. 271-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur