CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge management in the making: Using Balanced Scorecard and e-mail systems

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Mats Edenius
Journal of Knowledge Management Vol. 10 (2006), 3, p. 86-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur