CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managed by the Other: Cultural anxieties in two Anglo-Americanized Swedish firms

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Jan Wickenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
International Journal of Human Resource Management Vol. 17 (2006), 7, p. 1293-1306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 26100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur