CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Going green from the inside: Insider action research in Volvo Car Corporation

Mats Williander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Systemic Practice and Action Research (1094-429X ). Vol. 19 (2006), 3, p. 239-252.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2008-02-07.
CPL Pubid: 26098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur