CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phronesis and creativity: Knowledge work in video game development

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Peter Zackariasson ; Tim Wilson
Creativity and Innovation Management Vol. 15 (2006), 4, p. 419-429.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur