CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science-based innovation as systematic risk-taking: The case of new drug development

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
European Journal of Innovation Management Vol. 9 (2006), 3, p. 300-311.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur