CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shadow dancing: utilizing the strength of paradoxes in entrepreneuring education

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Karen Williams (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
DIME – LIEE/NTUA Entrepreneurship Conference in Athens Nov 30 – Dec 1, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26095

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur