CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Convergence and Development in East Asia

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; I Aizu ; H Oniki
Telecommunications Policy, Special Issue on Convergence and Development in East Asia, Vol. 23, No. 3-4, pp. 213-216 (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur