CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Information Society Polices in Asia: Standing Firm despite Financial Turmoil

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; I Aizu ; T.H Chowdary ; X Li ; H Oniki
Information Society and Sustainability, IPTS Report, Special Issue, No. 32, pp. 39-45 (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur