CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audience view on new technology for media consumption

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; C. Ihlström ; M. Åkesson ; J. Svensson
presented at the JIBS workshop Consuming Audiences, Copenhagen, September 29-30, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur