CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Information Society and Sustainability

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; A Frotschnig ; R Pestel
Information and Sustainability, IPTS Report, Special Issue, No. 32, pp. 4-9 (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur