CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating joint action in large media contexts: institutionalizing voluntary cooperation

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
presented at the MMTC Organizing Media workshop, Gothenburg, October 20-21, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur