CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leading Open Innovation: Creating Centripetal Innovation Capacity

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; A.S. Huff ; K.M. Möslein ; F.T. Pilller
symposium paper at the Academy of Management Conference, Atlanta, GA, Aug. 12-16, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur